Eksempler – Facade spån

Eksempler – Facade Spån

FP22 Forpatineret Akacie efter en måned

FP23 Forpatineret og brandimprægneret Lærk efterbehandlet med TD-olie

A37 Ubehandlet Akacie