MK Godkendelsen – tækkespån

Myndighedens Godkendelse af Tækkespån -din sikkerhed for kvalitet

Brandtest 186x300 - MK Godkendelsen - tækkespån
Brandtest

Myndighedsgodkendt til klasse T-tagdæking

Starupwood har som de første i Danmark fået den eftertragtede godkendelse af tækkespån til tagdækning, klasse-T.
Den korrekte betegnelse i dag er Broof (t2).

Det betyder også at du har myndighedernes ord for, at tækkespån er en meget sikker tagløsning uden brandfare.
Du kan dermed lovligt og sikkert lægge tækkespån på bl.a. lægter alene.

Dette giver yderligere den fordel at der må tækkes med spån indenfor 10 meter til nærmeste naboskel og at dyre brandforsikringspræmier undgås, idet tagbeklædning herved betragtes som fasttag, svarende til feks. et tag af tegl eller skiffer.

Link til HFB datablade:  HFB Tagspån (PDF)      HFB Facadebeklædning (PDF)
Link til MK Godkendelse:  MK Godkendelse 2011(PDF)